+420 723 744 409
m.breda-dz@volny.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montáž svislého dopravního značení a dopravního zařízení

 
 
 
 

Instalace svislého dopravního značení, uzavírky

 
Touto činností se zabýváme již od samého počátku existence. Svislé dopravní značení provádíme včetně výkopu a betonáže sloupku přímo do terénu, nebo montujeme sloupky do zabetonovaných patek a následuje montáž značek na tyto sloupky (výložníky), to vše včetně velkoplošných lamelových ploch se zajištěním materiálu v požadovaném provedení. Samozřejmostí je také demontáž starého dopravního značení, opravy a demontáže svodidel včetně nátěru, montáž uzamykatelných mechanismů na parkovacích stáních apod.
 
 
 
 
 

Nástřik vodorovného dopravního značení

 
Za dobu své existence máme již za sebou velké množství provedených vodorovných nástřiků v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina. Pro menší plochy, parkoviště, areály závodů máme řadu nástřikových šablon. K tomuto účelu používáme ruční stříkací stroj Wagner Finisch 500 N. Naopak pro větší plochy používáme značkovací stroj Hofman H 16-2 universal. V naší nabídce je i široká škála barev včetně barevných odstínů. K nástřiku liniového značení používáme značkovací stroj Hofman H 16-2 universal. Tím je zaručena vysoká kvalita provedených nástřiků, a to jak rozvrstvení a dávkování barvy nebo balotiny, tak kadencí a šířky čar. Pro nástřik vodorovných značení používáme výhradně materiálu certifikovaných Silnicním vývojem - ZDZ spol. s r. o. Brno garantujícím vysokou kvalitu a odolnost značení.
 
 
 
 
 

Pokládka stěrkových hmot

 
Takto provedené vodorovné značení je odolné vůči oděru a je tedy dostatečně trvanlivé. Používá se hlavně na místech zvýšeného provozu. Stěrkovými hmotami lze také vytvářet jakékoliv obrazce a nápisy, včetně vícebarevného provedení (např. symbol POZOR, PŘECHOD PRO CHODCE a DĚTI). Pokládka nevyžaduje zvláštní technické vybavení, pouze zručnost pracovníků.
 
 
 

Odstraňování vodorovného dopravního značení

 
Vodorovné dopravní značení odstraňujeme odbrusem z povrchu vozovky. Tento způsob je nejefektivnější a zaručuje trvalé odstranění vodorovného dopravního značení.
 
 
 

Přechodné dopravní značení

 
Přechodné dopravní značení se instaluje dočasně na místech, kde to vyžaduje bezpečnost silničního provozu. Nachází se při opravách pozemních komunikací, výkopových prací poblíž komunikace atd. Přechodné dopravní značení se před zřízením musí nejprve navrhnou dle "TP 66" (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) a schválit příslušnými úřady, až po schválení je možné jej realizovat. Návrhy a schválení je též naší činností. Samozřejmostí je zajišťování údržby po celou dobu DIO.
 
 
 
 
 

Řezání asfaltu a betonu

 
Pro bližší informace nebo objednání nás kontaktujte.
 
 
 
 
 
 

Provádění letní a zimní údržby komunikací

 
Pro bližší informace o provádění konkrétní údržby nás kontaktujte.