pozadí

Upravující přednost

IZ01a Dálnice
IZ01a
Dálnice.
IZ01b Konec dálnice
IZ01b
Konec dálnice.
IZ02a Silnice pro motorová vozidla
IZ02a
Silnice pro motorová vozidla.
IZ02b Konec silnice pro motorová vozidla
IZ02b
Konec silnice pro motorová vozidla.
IZ03a Tunel
IZ03a
Tunel.
IZ03b Konec tunelu
IZ03b
Konec tunelu.
IZ04a Obec
IZ04a
Obec.
IZ04b Konec obce
IZ04b
Konec obce.
IZ04c Obec v jazyce národnostní menšiny
IZ04c
Obec v jazyce národnostní menšiny.
IZ04d Konec obce v jazyce národnostní menšiny
IZ04d
Konec obce v jazyce národnostní menšiny.
IZ05a Obytná zóna.
IZ05a
Obytná zóna.
IZ05b Konec obytné zóny.
IZ05b
Konec obytné zóny.
IZ06a Pěší zóna.
IZ06a
Pěší zóna.
IZ06b Konec pěší zóny.
IZ06b
Konec pěší zóny.
IZ07a Emisní zóna.
IZ07a
Emisní zóna.
IZ07b Konec emisní zóny.
IZ07b
Konec emisní zóny.
IZ08a Zóna s dopravním omezením.
IZ08a
Zóna s dopravním omezením.
IZ08b Konec zóny s dopravním omezením.
IZ08b
Konec zóny s dopravním omezením.