pozadí

Informativní značky směrové

IS01a Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem).
IS01a
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem).
IS01b Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli).
IS01b
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli).
IS01c Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem).
IS01c
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem).
IS01d Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli).
IS01d
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli).
IS02a Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem).
IS02a
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem).
IS02b Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli).
IS02b
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli).
IS02c Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem).
IS02c
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem).
IS02d Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)d.
IS02d
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli).
IS03a Směrová tabule (s jedním cílem).
IS03a
Směrová tabule (s jedním cílem).
IS03b Směrová tabule (s dvěma cíli).
IS03b
Směrová tabule (s dvěma cíli).
IS03c Směrová tabule (s jedním cílem).
IS03c
Směrová tabule (s jedním cílem).
IS03d Směrová tabule (s dvěma cíli).
IS03d
Směrová tabule (s dvěma cíli).
IS04a Směrová tabule (s jedním místním cílem).
IS04a
Směrová tabule (s jedním místním cílem).
IS04b Směrová tabule (s dvěma místními cíli).
IS04b
Směrová tabule (s dvěma místními cíli).
IS04c Směrová tabule (s jedním místním cílem).
IS04c
Směrová tabule (s jedním místním cílem).
IS04d Směrová tabule (s dvěma místními cíli).
IS04d
Směrová tabule (s dvěma místními cíli).
IS05 Směrová tabule k jinému cíli.
IS05
Směrová tabule k jinému cíli.
IS06a Návěst před křižovatkou.
IS06a
Návěst před křižovatkou.
IS06b Návěst před křižovatkou.
IS06b
Návěst před křižovatkou.
IS06c Návěst před křižovatkou.
IS06c
Návěst před křižovatkou.
IS06d Návěst před křižovatkou.
IS06d
Návěst před křižovatkou.
IS06e Návěst před křižovatkou.
IS06e
Návěst před křižovatkou.
IS06f Návěst před křižovatkou.
IS06f
Návěst před křižovatkou.
IS06g Návěst před křižovatkou.
IS06g
Návěst před křižovatkou.
IS07a Výjezd.
IS07a
Výjezd.
IS07b Výjezd.
IS07b
Výjezd.
IS08a Dálková návěst.
IS08a
Dálková návěst.
IS08b Dálková návěst.
IS08b
Dálková návěst.
IS09a Návěst před křižovatkou.
IS09a
Návěst před křižovatkou.
IS09b Návěst před křižovatkou.
IS09b
Návěst před křižovatkou.
IS09c Návěst před křižovatkou.
IS09c
Návěst před křižovatkou.
IS09d Návěst před křižovatkou.
IS09d
Návěst před křižovatkou.
IS09e Návěst před křižovatkou.
IS09e
Návěst před křižovatkou.
IS10a Návěst změny směru jízdy.
IS10a
Návěst změny směru jízdy.
IS10b Návěst změny směru jízdy.
IS10b
Návěst změny směru jízdy.
IS10c Návěst změny směru jízdy.
IS10c
Návěst změny směru jízdy.
IS10d Návěst změny směru jízdy s omezením.
IS10d
Návěst změny směru jízdy s omezením.
IS10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo.
IS10e
Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo.
IS11a Návěst před objížďkou.
IS11a
Návěst před objížďkou.
IS11b Směrová tabule pro vyznačení objížďky.
IS11b
Směrová tabule pro vyznačení objížďky.
IS11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky.
IS11c
Směrová tabule pro vyznačení objížďky.
IS11d Směrová tabule pro vyznačení objížďky.
IS11d
Směrová tabule pro vyznačení objížďky.
IS13 Blízká návěst.
IS13
Blízká návěst.
IS14 Hranice územního celku.
IS14
Hranice územního celku.
IS15a Jiný název.
IS15a
Jiný název.
IS15b Jiný název.
IS15b
Jiný název.
IS16a Dálnice.
IS16a
Dálnice.
IS16b Silnice I. třídy.
IS16b
Silnice I. třídy.
IS16c Silnice II. třídy.
IS16c
Silnice II. třídy.
IS16d Silnice III. třídy.
IS16d
Silnice III. třídy.
IS17 Silnice pro mezinárodní provoz.
IS17
Silnice pro mezinárodní provoz.
IS18a Kilometrovník.
IS18a
Kilometrovník.
IS18b Kilometrovník.
IS18b
Kilometrovník.
IS19a Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem).
IS19a
Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem).
IS19b Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli).
IS19b
Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli).
IS19c Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem).
IS19c
Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem).
IS19d Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli).
IS19d
Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli).
IS20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty.
IS20
Návěst před křižovatkou pro cyklisty.
IS21a Směrová tabulka pro cyklisty.
IS21a
Směrová tabulka pro cyklisty.
IS21b Směrová tabulka pro cyklisty.
IS21b
Směrová tabulka pro cyklisty.
IS21c Směrová tabulka pro cyklisty.
IS21c
Směrová tabulka pro cyklisty.
IS22a Označení názvu ulice.
IS22a
Označení názvu ulice.
IS22b Označení názvu ulice.
IS22b
Označení názvu ulice.
IS22c Označení názvu ulice.
IS22c
Označení názvu ulice.
IS22d Označení názvu ulice.
IS22d
Označení názvu ulice.
IS22e Označení názvu ulice.
IS22e
Označení názvu ulice.
IS22f Označení názvu ulice.
IS22f
Označení názvu ulice.
IS23 Kulturní nebo turistický cíl - návěst.
IS23
Kulturní nebo turistický cíl - návěst.
IS24a Kulturní nebo turistický cíl.
IS24a
Kulturní nebo turistický cíl.
IS24b Kulturní nebo turistický cíl.
IS24b
Kulturní nebo turistický cíl.
IS24c Komunální cíl.
IS24c
Komunální cíl.