pozadí

Informativní značky provozní

IP01 Okruh.
IP01
Okruh.
IP02 Zpomalovací práh.
IP02
Zpomalovací práh.
IP03 Podchod nebo nadchod.
IP03
Podchod nebo nadchod.
IP04a Jednosměrný provoz.
IP04a
Jednosměrný provoz.
IP04b Jednosměrný provoz.
IP04b
Jednosměrný provoz.
IP05 Doporučená rychlost.
IP05
Doporučená rychlost.
IP06 Přechod pro chodce.
IP06
Přechod pro chodce.
IP07 Přejezd pro cyklisty.
IP07
Přejezd pro cyklisty.
IP09 Nouzové stání.
IP09
Nouzové stání.
IP10a Slepá pozemní komunikace.
IP10a
Slepá pozemní komunikace.
IP10b Návěst před slepou pozemní komunikací.
IP10b
Návěst před slepou pozemní komunikací.
IP11a Parkoviště.
IP11a
Parkoviště.
IP11b Parkoviště.
IP11b
Parkoviště.
IP11c Parkoviště.
IP11c
Parkoviště.
IP11d Parkoviště.
IP11d
Parkoviště.
IP11e Parkoviště.
IP11e
Parkoviště.
IP11f Parkoviště.
IP11f
Parkoviště.
IP11g Parkoviště.
IP11g
Parkoviště.
IP12 Vyhrazené parkoviště.
IP12
Vyhrazené parkoviště.
IP13a Kryté parkoviště.
IP13a
Kryté parkoviště.
IP13b Parkoviště s parkovacím kotoučem.
IP13b
Parkoviště s parkovacím kotoučem.
IP13c Parkoviště s parkovacím automatem.
IP13c
Parkoviště s parkovacím automatem.
IP13d Parkoviště P + R.
IP13d
Parkoviště P + R.
IP16 Uspořádání jízdních pruhů.
IP16
Uspořádání jízdních pruhů.
IP17 Uspořádání jízdních pruhů.
IP17
Uspořádání jízdních pruhů.
IP18a Zvýšení počtu jízdních pruhů.
IP18a
Zvýšení počtu jízdních pruhů.
IP18b Snížení počtu jízdních pruhů.
IP18b
Snížení počtu jízdních pruhů.
IP18c Jízdní pruh pro pomalá vozidla.
IP18c
Jízdní pruh pro pomalá vozidla.
IP19 Řadicí pruhy.
IP19
Řadicí pruhy.
IP20a Vyhrazený jízdní pruh.
IP20a
Vyhrazený jízdní pruh.
IP20b Konec vyhrazeného jízdního pruhu.
IP20b
Konec vyhrazeného jízdního pruhu.
IP21 Omezení v jízdním pruhu.
IP21
Omezení v jízdním pruhu.
IP22 Změna místní úpravy.
IP22
Změna místní úpravy.
IP23a Objíždění tramvaje.
IP23a
Objíždění tramvaje.
IP23b Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo).
IP23b
Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo).
IP23c Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu.
IP23c
Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu.
IP24 Únikový pruh.
IP24
Únikový pruh.
IP28a Zpoplatnění provozu.
IP28a
Zpoplatnění provozu.
IP28b Nejvyšší dovolené rychlosti.
IP28b
Nejvyšší dovolené rychlosti.
IP29 Střídavé řazení.
IP29
Střídavé řazení.
IP30 Státní hranice.
IP30
Státní hranice.
IP31a Měření rychlosti.
IP31a
Měření rychlosti.
IP31b Konec měření.
IP31b
Konec měření.
IP32 Bezpečný odstup.
IP32
Bezpečný odstup.